Misja

Sięgając do samego serca Biblii – Psalmów zobaczymy, że hebrajskie słowo tehillah (chwała) jest rodzajem chwały, w której zamieszkuje Bóg (Ps 22,4). Natomiast w księdze Iz 60, 18 czytamy, że bramą do Bożej obecności jest uwielbienie tehillah. Naszym celem, powołaniem i pragnieniem jest przyprowadzać innych, poprzez muzykę, do spotkania z żywym Bogiem, który przebywa w chwale tehillah. Chcemy zapraszać każdego do wspólnego włączania się w radosne świętowanie Bożej obecności oraz do spontanicznego śpiewania nowej pieśni pochwalnej na cześć Pana. Pragniemy, aby Król powracał na Syjon naszych serc kiedy wspólnie zaczynamy uwielbiać Go w Duchu i prawdzie.

Historię Zespołu możemy sprowadzić do 5 krótkich, ale konkretnych pytań, które zadaliśmy Bogu.

Jak to się zaczęło?

Zespół jest częścią wspólnoty Szkoły Ewangelizacji Cyryl i Metody. Każdy z nas wzrasta, formuje się i posługuje w ww. wspólnocie od wielu lat. Wszyscy kochamy muzykę i podążamy za biblijnym wezwaniem – musimy i chcemy pomnażać nasze talenty. Bóg przez wiele lat składał w nasze serca pragnienie uwielbienia oraz chęć poznawania jego biblijnych zasad.

Powołujesz nas?

Po co kolejny zespół? Nie chcieliśmy być grupą, która chce koncertować i realizować swoje ambicje. Patrząc tylko zewnętrznie, mówiliśmy: „przecież takich jak my jest wiele, po co kolejni”. Ale to wezwanie w sercu nie ustępowało, wręcz przybierało na sile. Bóg poprzez swoje Słowo ciągle zapewniał nas, że powołuje i wybiera właśnie nas.

Jak mamy to robić?

Jak Ty, Boże chcesz, aby wyglądało nasze uwielbienie? W jaki sposób mamy Ciebie uwielbiać? Czym mamy się różnić od innych zespołów? Te pytania przez lata kształtowały naszą tożsamość i prowadziły nas do coraz głębszego i bardziej szczerego uwielbienia. Pomagały nam zrozumieć, że to Bóg jest inicjatorem i tylko Duch Święty doprowadzi nas do szczerego (wolnego od przyzwyczajeń, czy różnych „modeli”) uwielbienia. Przez te wszystkie lata przechodziliśmy wiele różnych prób, szczerego spojrzenia z pokorą na to, po co jesteśmy i jakie są motywacje naszej służby. Wiele razy każdy z nas przechodził osobiste nawrócenie, kiedy zadawał sobie pytanie: Czy moje prowadzenie innych w uwielbieniu nie przysłania im Boga?

Co jest celem?

Odpowiedź na to pytanie zna każdy: „Celem jest uwielbienie Boga”. To prawda, ale to wezwanie należy do każdego człowieka (Ps 150, 6). Skoro jesteśmy powołani jako Zespół, to w jakim celu? Pytaliśmy dalej… Doprowadzić do spotkania człowieka z Bogiem – być liderem i przewodnikiem w uwielbieniu. Pozwolić Duchowi Świętemu grać w nas i przez nas tak, aby każdy mógł wejść w Bożą obecność (tehillah).

Jak mamy się nazywać?

Wszyscy należymy do katolickiej wspólnoty Szkoły Ewangelizacji Cyryl i Metody (SECiM), której misją jest głoszenie Dobrej Nowiny o Jezusie. Zespół zrodził się z potrzeby serc, aby naszej modlitwie wspólnotowej towarzyszyła muzyka uwielbienia. Na przestrzeni kilku lat zespół ewoluował nosząc pierwotnie nazwę Tehillah. Dzisiaj nazwaliśmy zespół - zespołem "SECiM", co jeszcze bardziej cementuje nas z naszą Wspólnotą i nadaje nam odpowiedni kierunek oraz duchowy rozwój.